Η εταιρία μας λέει πως δεν είναι μια ακόμη ζυγαριά αλλά ένας…

…connected health station. Το Body Scan είναι πιο προηγμένη smart scale της εταιρίας που έχει αναπτυχθεί μαζί με “cardiologists, neurologists, and specialists in metabolic conditions”.

Είναι ένας connected σταθμός υγείας που μεταφέρει “segmental body composition, nerve activity assessment, and ECG recording” σε μια συσκευή.