Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν έχει φτάσει μόνο σε ‘βοηθούς’ όπως το Amazon Alexa, την Google, το Cortana…

…αλλά δίνει και μια ‘χείρα’ βοηθείας πια στον Στρατό. Από τους Personal assistants των smartphones λοιπόν στα UH-60 Black Hawk ελικόπτερα μια ‘μηχανή’ νοημοσύνης που η Μυστική DARPA και ονομάζεται Perceptually-enabled Task Guidance (PTG).

Η Υπηρεσία πιστεύει πως θα βοηθήσει πιλότους σε “complex mental and physical tasks” ενώ θα συνδυάζεται με augmented reality (AR) συσκευές και εργαλεία μιας “wearable νοημοσύνης”. Με αυτό τον τρόπο δίνουν “feedback and guidance through speech and aligned graphics at the right place and time to augment the aircrew”.

Η Northrop Grumman σε συνεργασία με το University of Central Florida (UCF) δουλεύει πάνω στο Operator and Context Adaptive Reasoning Intuitive Assistant ή αλλιώς το OCARINA.

““The goal of this prototype is to broaden a pilot’s skillset. It will help teach new tasks, aide in the recognition and reduction of errors, improve task completion time, and most importantly, help to prevent catastrophic events”, λέει η εταιρία.