Άφθονα νέα τιμόνια για τις εφαρμογές σας με εξαιρετική αληθοφάνεια για τις…

…εικονικές μας πίστες Τα ClubSport Steering Wheels αυτά η εταιρία μας λέει πια πως είναι αναβαθμισμένα με ένα εναλλάξιμο quick release ενώ υπάρχει πια και ένα νέο μοντέλο: το ClubSport Steering Wheel F1® Esports V2.