Η πρώτη πτήση του KF-21 Boramae φαίνεται να μην απέχει. Το προηγμένο…

…πολλαπλών ρόλων ‘μίνι F-22’ στη σχεδίαση μαχητικό της Νοτίου Κορέας έχει εμφανιστεί και σύντομα θα είναι στον αέρα.