Μετά από μια διαρκή εξέλιξη φαίνεται πως επιτέλους έχουμε ένα σύστημα πλοήγησης που είναι και ευρωπαϊκό αλλά και…

…τεχνικά ενδιαφέρον για να χαρακτηριστεί ‘αιχμής’.