Είναι κάτι που πρέπει να δει κανείς για να αντιληφεί τους ορίζοντες που ανοίγονται πια με τα deep learning μοντέλα. Ορίζοντες δημιουργίας μέσα από συνέργειες…

…της τεχνολογίας με την πραγματική εικόνα και το βίντεο. Αυτό είναι ένα “live data γλυπτό”. Συγκεκριμένα ο κύριος Refik Anadol εργάστηκε ώστε μια ζωντανή συναυλία να παράγει μουσική που στη συνέχεια ως real-time data “τροφοδοτεί” ένα deep learning model (GAN). Δείτε.