Οι διαρροές για το νέο μοντέλο είναι πια πολλές. Το νέο Mini 3 Pro φτάνει πια κοντά μας και λέγεται πως θα…

..έχει τελική 57 χλμ/ώρα. Όλα αυτά για περισσότερες δυνατότητες με μικρότερο μέγεθος. Φαίνεται πως θα βγει στις 10 Μαίου.