Σε ένα καταπληκτικό βίντεο, το Αμερικανικό Ναυτικό μας δείχνει πως ακριβώς…

…εκπαιδεύτηκαν οι αστέρες της ταινίας.