Βρισκόμαστε στην περίοδο στην οποία όλες οι εταιρίες κατασκευής αυτοκινήτων εστιάζουν στα φωτιστικά σώματα των μοντέλων τους. Για την ακρίβεια, μιλάμε για μια σχεδίαση που πια…

…μπορείς να χαρακτηρίσει ως γλυπτό.