Ένα ακόμη ειδικό μοντέλο για να περάσουμε σε μια ιδιότυπη δημιουργία. Ο ιδρυτής της Pagani Horacio Pagani είχε αναλάβει μετά από αίτημα δύο πελατών του να φτιάξει μια…

…longtail έκδοση του Huayra hypercar. Και η Pagani το έκανε με το αποτέλεσμα να είναι το Huayra Codalunga. Η Huayra Codalunga ετοιμάστηκε πάνω σε ένα σασί Huarya με 840 ίππους από ένα V12.

Η έμπνευση δε ήταν τα σκίτσα του Leonardo Da Vinci και πρωτότυπα των 1960 από τους αγώνες του Le Mans. Θα φτιαχτούν μόνο πέντε Pagani Huayra Codalunga.