Εναέρια δράση και εναέρια πλάνα με μια διαφορετική λύση. Το drone αυτό της Sony άλλωστε έχει τη δυνατότητα να υποδεχθεί περισσότερες…

…λύσεις όπως mirrorless φωτογραφικές μηχανές. Για να δούμε πως την κάνει τη δουλειά.