Η Rolls-Royce είναι από τις κύριες εταιρίας που αναπτύσσουν τεχνολογίες για υβριδική πρόωση. Για πτήση δηλαδή με τεχνολογία που…

…θα δίνει τους ελάχιστους δυνατούς ρύπους. Με την τεχνολογία turbogenerator που δημιουργεί υπάρχει μια μικρή γεννήτρια που είναι απαραίτητη για υβριδικές-ηλεκτρικές εφαρμογές. Η δυνατότητα που δίνει μάλιστα το σύστημα είναι να μπορείς να έχεις επιλέξιμο επίπεδο ισχύος -scalable power- και έτσι η Rolls-Royce να παρέχει σε όσους θελήσουν περισσότερα είδη καυσίμου και όχι μόνο.