Μετά από πολλές ανακοινώσεις και δοκιμές, το πρώτο Jetson EVTOL όχημα για αστικές μετακινήσεις είναι έτοιμο. Στις 21.05.2022 ο συνιδρυτής και εφευρέτης του…

…Jetson ONE Tomasz Patan πέταξε από το σπίτι του στη δουλειά του και έτσι “μείωσε τον χρόνο μετακίνησης του κατά 88%.”
Θα είναι μια ιστορική στιγμή για την βιομηχανία των EVTOL αεροχημάτων; Για να δούμε.