Η ισπανική κυβέρνηση υπέγραψε μια συμφωνία για 20 τελευταίας γενιάς Eurofighter με το NATO Eurofighter and Tornado Management Agency (NETMA). Το πρόγραμμα έχει την…

…επωνυμία “Halcon” και αφορά την προμήθεια αεροσκαφών Electronic Scan radar (E-Scan), 16 μονοθέσια και 4 διθέσια. Τα αεροσκάφη θα αντικαταστήσουν αντίστοιχα F-18 της Ισπανικής Αεροπορίας που έχουν βάση στις Κανάριες Νήσους.