Το συγκεκριμένο πολυμηχανάκι της HUAWEI ακολουθεί τις τάσεις της εποχής για μηχανήματα που μπορούν με ευκολία να ‘κινηθούν’ από τον έναν κόσμο στον άλλον. Από τα κινητά στους…

…υπολογιστές και στους φορητούς και παντού. Η δουλειά δε γίνεται με την Huawei AI Life App που, λέει εταιρία, εξασφαλίζει την κίνηση ανάμεσα σε πολλές connected συσκευές.

Το Cross OS Scanning είναι κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο…