Για την Ελλάδα, το 2022 είχε έντονο χρώμα Dassault Aviation. Ναι, περάσαμε στην εποχή της 4+ Γενιάς Αεροσκαφών. Τώρα οι Γάλλοι ρίχνουν με την…

…ευκαιρία των επιτυχιών τους μια σύνοψη από τα επιτεύγματά τους σε ότι διαθέτει πτέρυγες και όχι μόνον.

Το βίντεο έχει έντονο χρώμα από Ελλάδα!