Ναι, ΔΕΝ είναι το F-35 αλλά το J-35. Και είναι το μετονομασθέν J-31 που δοκιμάζεται από την Κίνα. Συγκεκριμένα μόλις είχαμε την πρώτη φωτό από το τρίτο…

…πρωτότυπο του μοντέλου J-35, το δεύτερο που ίπταται. Με αριθμό 350003, δεν αποκαλύπτεται μόνο ένα νέο μοντέλο δοκιμών εδώ αλλά και η πρώτη καθαρή φωτογραφία ενός J-35.