Μια γεμάτη με πληροφορία εβδομάδα ήταν η τελευταία για το 4.5ης Γενιάς μαχητικό KF-21. Το ιδιαίτερο αυτό μοντέλο των…

…Κορεατών έχει μάλιστα προκαλέσει και πολλούς στον κόσμο να ενδιαφέρονται.