Με τα Livestream να κυριαρχούν ακόμη και σήμερα που ευτυχώς ΔΕΝ γίνονται πια όλα on line, νέες τεχνολογίες και νέα μοντέλα από…

…ειδικές εταιρίες και όχι μόνο κάνουν πολύ πιο ενδιαφέρουσα στην αγορά. Ένα από αυτά είναι το Yolobox Pro Livestream Switcher.

Για να δούμε τι κάνει και πως.