Μια ακόμη χρονιά, ένα ακόμη NBA 2K23. Στο νέο NBA 2K23 θα δούμε πολλά ενδιαφέροντα με κύριο την…

…επιστροφή του GOAT.