Το νέο intelligent stabilization σύστημα της εταιρίας στηρίζεται σε έναν αλγόριθμο που…

…λειτουργεί με τη νέα έκδοση του RockSteady EIS. Με αυτό το τρόπο οι συγκεκριμένες τεχνολογίες εξαλείφουν το camera shake σε όλες όπως λένε τις κατευθύνσεις.

Το σύστημα λειτουργεί για εγγραφές μέχρι και 4K/120fps με την σταθερή first-person οπτική να είναι ο στόχος.