Μια πολύ χαριτωμένη ιστορία που γίνεται ένα συμπαθέστατο videogame! Για το Nintendo Switch λοιπόν πάμε να…

…γνωρίσουμε έναν πόντικα που έχει πολλές περιπέτειες μπροστά του!

“After a shocking thunderstorm brings them together, unlikely allies Lila the mouse and Lumion the Spirit guardian must work in tandem to restore balance to their quaint village. Thankfully, Lila has her big heart and electrifying new powers to aid her on this journey. Guide her through a heartwarming adventure across Sainte-et-Claire to befriend playful electric spirits called Kibblins and illuminate this village once more.

The Spirit and the Mouse is a narrative-focused adventure game that has you searching every nook and cranny of this world to complete objectives and collect items to aid you in your humble quest to assist those in need.

Listen to the villagers’ woes, then find the Kibblins who are running amok in order to fix the village’s newfound electricity problems. By doing good and working together with these lively spirits, Lila can then put Lumion back in the sky where he belongs!”