Μια πολύ ενδιαφέρουσα αεροπορική κατασκευή είναι το Opener BlackFly. Και το βίντεο αυτό με τις δοκιμές μας δίνει την…

…ευκαιρία να απολαύσουμε πως το έχουν εξελίξει και και σκεφτούμε και εφαρμογές για το πολύ περίεργο αυτό αερόχημα.