Για περισσότερους από 100 καλεσμένους στην Marina της Καλίφορνια η πρώτη μεγάλη δημόσια παρουσίαση, το Joby “field trip” ήταν…

…ένα event που είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Μεταξύ άλλων είδαν και τη γραμμή παραγωγής του eVTOL αεροσκάφους ενώ έκανα και virtual χειρισμό ενός Joby σε flight simulator.