Είναι από τις μεγάλες εκθέσεις και γίνεται στο Παρίσι μετά από τέσσερα χρόνια. Η Euronaval 2022 είναι γεγονός και θα δούμε εκεί και το νέο…

Vehicule LAD (Lutte Anti Drone). © MBDA/Laurent Guichardon.

…σύστημα της MBDA, την Naval Counter-Drone Solution για Μη Επανδρωμένες Απειλές, μια λύση που βασίζεται στο Skywarden αλλά και νέα για το νέο, με αλλαγές στη σχεδίαση αεροπλανοφόρο της Γαλλίας το PANG, όπως και για την Adaptable Stike Frigate, το BAE Systems XLUUV, την EPC European Patrol Corvette που αφορά και την Ελλάδα, το OCEA OSV 315 seabed warfare vessel και την νέα BAE Systems Adaptable Strike Frigate.