Πόσες αναμνήσεις. Το “Return to Monkey Island” δεν μας πηγαίνει μόνο πίσω στον χρόνο αλλά φέρνει και τον δημιουργό Ron Gilbert ξανά…

…στην δημιουργία αφού θα συνεχίζει την ιστορία των θρυλικών adventure games “The Secret of Monkey Island” και “Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge” σε συνεργασία με την Lucasfilm Games.

“It’s been many years since Guybrush Threepwood was last locked in a battle of wits with his nemesis, the zombie pirate LeChuck. His true love, Elaine Marley, has turned her focus away from governing and Guybrush himself is adrift and unfulfilled, having never found the Secret of Monkey Island. Hip, young pirate leaders led by Captain Madison have shuffled the old guard from power, Melee Island has taken a turn for the worse, and famed businessman Stan has been imprisoned for ‘marketing-related crimes’.

Banter with old friends and new faces on familiar islands now under dangerous new leadership. Then, take to the high seas and explore the new and unknown as you work your way out of tough predicaments. Clever puzzles, bizarre situations, and devastating ripostes are all that stand between Guybrush and glory.”