Ναι, ναι, είναι αυτό ακριβώς που έχετε καταλάβει. Ένας Goat Simulator, δηλαδή ένας… προσομειωτής Γίδας. Στην 3η του έκδοση πια, το νέο παίγνιο είναι διαθέσιμο για το…

…PlayStation 5!

“Explore the sprawling sandbox of San Angora solo or with up to three friends. Discover hidden secrets, world altering powerful items and collectables galore, break friendships with competitive mini-games or destroy everything in sight – the choice is yours.”