Σε μια ιδιαίτερη τελετή η ΠΑ της χώρας της σάμπα, η Brazilian Air Force (FAB), στις 19 Δεκεμβρίου δέχτηκε στην…

…Anápolis Air Base (BAAN) την εκκίνηση της λειτουργίας ως επιχειρησιακά των νέων Gripen E (Gripen F-39 στη χώρα) της FAB και στο First Air Defense Group (1st GDA) της χώρας. Τον τύπο του μαχητικού η χώρα ανέπτυξε ΜΑΖΙ με την Σουηδία τα τελευταία χρόνια.