Τα όνειρα είναι δωρεάν. Σε ένα πολύ όμορφα στημένο βίντεο, στα πέριξ του Μεγάλου Μήλου, ο κύριος…

…Krishna Manda ηρεμεί μέσα από διαδρομές με την Porsche Boxster Spyder (type 987). Οδηγικές στιγμές.