Ναι, η ώρα να δούμε τι θα γίνει και με την αυτοματοποίηση άλλων επαγγελμάτων έφτασε. Το DoNotPay app είναι η βάση για τον…

Ναι. Γίνεται και αυτό. Και η εταιρία μας λέει πως με αυτή την εφαρμογή θα μπορούμε να “fight corporations, beat bureaucracy and sue anyone at the press of a button.”

…”world’s first robot lawyer”.

Ναι, με το πάτημα ενός κουμπιού έχεις δικηγόρο.

Ή έστω σχεδόν.