Αυτό είναι ένα ολοκαίνουργιο “AI-driven smart e-bike” για την πόλη. Η Acer το έχει ετοιμάσει μάλιστα και απευθύνεται στους…

…καθημερινούς ‘αστούς’ που έχουν να πάνε εύκολα από το Α στο Β σημείο.