Αν κρίνουμε από τα μέχρι σήμερα trailer, θα είναι από τα πλέον ενδιαφέρονται ταινιάκια. Σε αυτό το απόσπασμα ο αγαπημένος Prime συναντά…

…την Primal πλευρά της ταινίας. Για να δούμε το θα δούμε.