Χρυσή εποχή. Αυτή είναι μια ειδική Bugatti. Η Chiron Super Sport Golden Era είναι μια ομορφιά χωρίς χρόνο. Ένα ειδικό μοντέλο που αποδίδει homage στις χρυσές εποχές της…

…κλασικής Bugatti ιστορίας.

Η εταιρία εξηγεί για το μοντέλο για τον ειδικό πελάτη:

“It is the very embodiment of the BUGATTI Sur Mesure program – in which customers’ ambitious visions are brought to life in a collaborative process with the BUGATTI design team. In the case of the ‘Golden Era’, the unbridled passion for the brand – spanning over a century of era-defining moments – helped shape the customer’s vision for his masterpiece.

Not only did the customer choose a CHIRON Super Sport to celebrate BUGATTI’s legendary W16 power train, an engine unlike anything else in the world, he wanted to pay homage to such a beacon of brilliant engineering to craft an aesthetic form that brings to life a story weaving through time, legend and distinction.

And so within two years, the CHIRON Super Sport ‘Golden Era’ has been created; a unique piece of art that beautifully captures the incomparable legacy of BUGATTI via 45 intricate sketches of the brand’s timeless icons, all hand-drawn directly onto the body.”