Η παρουσίαση του Midnight έχει ενδιαφέρον όχι μόνο γιατί η εταιρία υπόσχεται πως θα είναι game-changer για αποστάσεις μέχρι 20 μίλια μόλις…