Μετά το Black Hawk τι; Φαίνεται πως έχουμε εξελίξεις για το ιδιαίτερα φιλόδοξο, παγκόσμια μοναδικό στο μέγεθος του πρόγραμμα…