Νέο μόνιτορ για τους gamers από την εταιρία που… ξεφουρνίζει πια…