Νέο μόνιτορ για τους gamers από την εταιρία που… ξεφουρνίζει πια…

…τόσα νέα μοντέλα που έχει κάτι για κάθε απαίτηση.