Για την DRM πληροφορία δεν είναι απλά δύναμη αλλά πλέον είναι η διαφορά της νίκης από την ήττα. Στη Γαλλία η Διεύθυνση που είναι και η…