“Θεέ μου πόσο μεγαλώσανε!”. Μόνο που μεγαλώσαμε και εμείς! Και πάλι όμως, αυτό το…