“Θεέ μου πόσο μεγαλώσανε!”. Μόνο που μεγαλώσαμε και εμείς! Και πάλι όμως, αυτό το…

…one off επεισόδιο, έχει μεγάλη αξία. Γιατί είναι οι ‘friends’ μας.