Οι οδηγοί του επερχόμενου Mercedes-Benz Future Truck 2025 θα μπορούν να το…