Οι οδηγοί του επερχόμενου Mercedes-Benz Future Truck 2025 θα μπορούν να το…

…αφήσουν και να ‘οδηγεί’ μόνο του. Πως λειτουργούν αυτά τα “advanced autonomous systems”;