Από τις πιο ‘αξιόλογες’ επενδύσεις για την εικόνα και το παιχνίδι στο σπίτι η συγκεκριμένη τεχνολογία. Με την χρήση μιας…