Από τις πιο ‘αξιόλογες’ επενδύσεις για την εικόνα και το παιχνίδι στο σπίτι η συγκεκριμένη τεχνολογία. Με την χρήση μιας…

…HDR TV, τα PS5 games ξεπερνούν κάθε επίπεδο αληθοφάνειας και γεμίζουν μια αντίστοιχη οθόνη με χρώμα. Πολύ χρώμα.