Οι σχεδιαστές της Sony χρησιμοποίησηαν τεχνολογίας Sci-Fi prototyping για να απεικονίσουν πως θα ήταν η ζωή στο…