Οι σχεδιαστές της Sony χρησιμοποίησηαν τεχνολογίας Sci-Fi prototyping για να απεικονίσουν πως θα ήταν η ζωή στο…

… Tokyo in 2050” σε συγραφείς.

Τα “2050,” “Tokyo,” και “romance” ήταν οι λέξεις-κλειδιά για να δείξουν workshops “to explore life, habitats, senses, and well-being in 2050”

Το αποτέλεσμα ήταν πρωτότυπες συσκευές και ιστορίες Επιστημονικής Φαντασίας.

ONE DAY, 2050 | HABITAT, 2050 | Floating Habitat_1

HABITAT, 2050 | Floating Habitat_2

ONE DAY, 2050 | LIFE, 2050 | Life Simulator

ONE DAY, 2050 | SENSE, 2050 | Sensorial Entertainment

ONE DAY, 2050 | SENSE, 2050 | Odd Romance

ONE DAY, 2050 | WELL-BEING, 2050 | Resilience Program

ONE DAY, 2050 | HABITAT, 2050 | You or You