Μια μικρή ‘οικογένεια’ από μόνιτορ που έχουν σαν κύρια αποστολή να είναι εργονομικά έχει ετοιμάσει η εταιρίας. Τα τρια αυτά…