Μια μικρή ‘οικογένεια’ από μόνιτορ που έχουν σαν κύρια αποστολή να είναι εργονομικά έχει ετοιμάσει η εταιρίας. Τα τρια αυτά…

..Ergo τα έχει στήσει η LG με στόχο να μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα στο κάθε γραφείο και -κυρίως- να κινούνται με ευελιξία. Εργονομία και προσαρμοστηκότητα ευαγγελίζουν. Για να δούμε.