Αυτή είναι η ώρα να μπει σε δύσκολα ‘χωράφια’ η εταιρία-κολοσσός. Με το Ponte Vecchio τα εργαστήρια της Intel δείχνουν μια νέα τεχνολογία…