Σπάνια άσκηση και ένα πολύ πιο σπάνιο βίντεο. Στην τελευταία μεγάλη και διεθνή SINKEX, άσκηση ‘βύθισης’ δηλαδή που έγινε ένα παλιό σκάφος, μια φρεγάτα…